Ako sa menia podmienky na získanie daňového bonusu na dieťa od budúceho roka a kto môže získať najvyšší daňový bonus?

Ako sa menia podmienky na získanie daňového bonusu na dieťa od budúceho roka a kto môže získať najvyšší daňový bonus?

Od januára sa menia podmienky získavania daňového bonusu na dieťa. Rodičia budú aj naďalej získavať štedrejší daňový bonus na dieťa, ktorý je v maximálnej výške 140 eur mesačne. Výška daňového bonusu sa odvíja od výšky príjmu daňovníka a veku dieťaťa. Zmeny výpočtu a rozdelenie sumy daňového bonusu sa udiali ešte v júli tohto roka, no reálne budú môcť daňovníci pocítiť zmeny až od januára 2024. Pokiaľ dieťa dovŕšilo vek 18 rokov, suma daňového bonusu je 50 eur mesačne, ak dieťa vek plnoletosti nedovŕšilo, výška daňového bonusu je 140 eur. Po splnení podmienok si tento daňový bonus môže rodič uplatniť zatiaľ maximálne do decembra budúceho roka.

Nárok na daňový bonus si môže daňovník uplatniť pri jednom vyživovanom dieťati najviac do výšky 20% základu dane, čo je 140 eur pri minimálnej hrubej mzde vo výške 804 eur, pri dvoch deťoch je to 27%, pri troch deťoch 34%, pri štyroch deťoch 41%, pri piatich deťoch 48% a pri šesť a viac deťoch až 55%, pričom získať môžete 840 eur pri minimálnej hrubej mzde 1764 eur. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňajú obaja rodičia, a jeden z nich nemá dostatočný základ dane na uplatnenie celého nároku, môže si pri podaní daňového priznania navýšiť základ dane o základ dane druhej oprávnenej osoby pre získanie plného daňového bonusu na dieťa.

Ak na základe príjmu splnila druhá oprávnená osoba podmienky na získanie daňového bonusu len v časti roka, základ dane sa navýši len o pomernú časť základu dane druhej oprávnenej osoby podľa počtu mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na získanie daňového bonusu.

Tento postup je možné uplatniť v daňovom priznaní fyzickej osoby za rok 2023. Schválený návrh novely zákona by mal upraviť aj nesprávne vyplatený daňový bonus na dieťa. Ak daňovník získal v priebehu zdaňovacieho obdobia vyšší nárok na daňový bonus ako mu vznikne po prepočítaní po skončení zdaňovacie obdobia, nestráca nárok na už priznaný a vyplatený daňový bonus na dieťa. Ak bol daňový bonus pre rodiča výhodnejší podľa starých pravidiel, firma mohla rodičovi vyplácať výhodnejšiu sumu. Po novom to už od januára tohto roka neplatí.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Analýza potrieb

spracovaním osobných údajov