Podávate odklad daňového priznania? Niektoré spôsoby už nebudú platné

Podávate odklad daňového priznania? Niektoré spôsoby už nebudú platné

Termín podania daňového priznania je štandardne 31. marec 2022, no mnohí sa rozhodnú pre jeho odklad. Ten je potrebné oznámiť buď elektronicky alebo papierovo do rovnakého termínu a predĺžiť si tak podanie daňového priznania o tri mesiace, prípadne až šesť mesiacov, pokiaľ ide o príjmy zo zahraničia. Kvôli pandémii bolo počas minulého roka možné podať odklad daňového priznania aj emailovou formou, tento rok už finančná správa odklad daňového priznania emailom neakceptuje. Toto opatrenie bolo mimoriadne platné len pre rok 2021.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musí podať fyzická osoba, ktorá je podnikateľ a rovnako právnická osoba na predpísanom tlačive do 31. marca 2022. Toto oznámenie je možné podať elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy alebo na príslušný daňový úrad v papierovej forme. 

Pokiaľ sa nerozhodnete pre odklad, ale budete daňové priznanie podávať v riadnej lehote, termín na jeho podanie je rovnako do 31. marca 2022. Do tohto termínu je potrebné podať riadne vyplnené daňové priznanie na predpísanom tlačive, ktoré je verejne dostupné na stránkach finančnej správy, kde je možné ho podať aj elektronicky. Ak máte účet na portáli finančnej správy a registráciu na príslušnom daňovom úrade, údaje v daňovom priznaní v elektronickej forme budete mať predvyplnené. Pokiaľ podávate daňové priznanie v papierovej forme, tlačivo si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne vyplniť elektronicky a následne vytlačiť a podať na príslušný daňový úrad.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Analýza potrieb

spracovaním osobných údajov