Prečo je dobré mať na životnom poistení zadanú dynamiku

Prečo je dobré mať na životnom poistení zadanú dynamiku

Čítate článok finančného poradcu, ktorý vám odporúča, prečo je dobré mať na životnom poistení zadanú dynamiku. Ak sa chcete dozvedieť viac, čítajte ďalej.

Čo je dynamika a ako funguje?

Dynamika je mechanizmus, ktorý zabezpečuje, že výška poistného sa prispôsobuje inflácii. To znamená, že ak sa zvyšuje životné minimum, zvyšuje sa aj výška poistného. Tým sa zabezpečuje, že v prípade úmrtia, úrazu alebo inej poistnej udalosti bude vyplatená primeraná suma.

Prečo je dôležité mať zadanú dynamiku?

Ak nemáte zadanú dynamiku, môže sa stať, že v prípade úmrtia, úrazu alebo inej poistnej udalosti bude vyplatená suma, ktorá už nebude postačujúca na pokrytie nákladov. Inflácia môže výrazne ovplyvniť hodnotu peňazí, a preto je dôležité zabezpečiť si primeranú ochranu.

Ako si zabezpečiť dynamiku?

Dynamiku si môžete zabezpečiť pri uzatváraní životného poistenia alebo o ňu požiadať dodatočne. Finančný poradca vám môže pomôcť s so zadaním dynamiky na vašej poistnej zmluve. 

Ak máte dojednanú dynamiku, poisťovňa vám 2 mesiace pre výročným dňom uzatvorenia poistnej zmluvy zašle ponuku - kde bude uvedený existujúci stav poistného krytia jednotlivých položiek poistenia a výška poistného ako aj stav po prijatí dynamiky. A Vy sa vždy môžete rozhodnúť či dynamiku na daný rok prijmete, ale ju odmietnete.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o dynamike a životnom poistení, kontaktujte ma prostredníctvom kontaktov na mojej webovej stránke. Rád vám pomôžem s výberom najvhodnejšej možnosti pre vás.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Analýza potrieb

spracovaním osobných údajov