Splácanie úverov by malo byť jednoduchšie vďaka pomoci od štátu. Kto má na ňu nárok?

Splácanie úverov by malo byť jednoduchšie vďaka pomoci od štátu. Kto má na ňu nárok?

V súčasnosti sú hypotéky luxusným artiklom, ktorý si už vďaka vysokým úrokom nemôže dovoliť každý tak, ako tomu bolo v nedávnej minulosti. Ak však už úver máte a práve dochádza ku koncu fixačného obdobia, môžu sa vám mesačné splátky výrazne navýšiť, čo dokáže ovplyvniť rodinný rozpočet.

Nový návrh zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý schválila vláda koncom novembra, by mal pomáhať práve nízkopríjmovým domácnostiam. Pomoc od štátu sľubuje príspevok v podobe sociálnej dávky, ktorá by mala pomôcť pri nemožnosti splácania bývania. Výška tejto podpory je maximálne 150 eur mesačne. Zákon do platnosti vstupuje od 1. januára 2024 a prvé dávky by mali žiadatelia dostať vo februári budúceho roka.

Opatrenie sa týka ľudí, ktorí mali príjem do výšky 1,6 násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov, pričom ide o hranicu 2086 eur. Štát preplatí 75% navýšenia splátky maximálne do sumy 150 eur a pôjde o pravidelný príspevok k mesačnej splátke úveru. Národná rada schválila aj mimoriadny daňový bonus, ktorý má pomôcť tým domácnostiam, ktorým v roku 2023 výrazne stúpli splátky oproti predošlému roku. Uplatniť tento príspevok je možné v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní. Taktiež bol odobrený aj príspevok na splácanie úveru na bývanie pri zvýšenej úhrade splátky úveru, ku ktorej došlo pri refixácii.

Žiadateľ o príspevok však musí spĺňať nasledovné podmienky. Oprávnená osoba na získanie príspevku musí byť uvedená ako dlžník v zmluve o úvere na bývanie, no tento príspevok môže získať len jeden z dlžníkov. Zároveň je podmienkou trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a úverová zmluva musí byť uzatvorená pred 1. januárom 2024 a k zvýšeniu úrokovej sadzby muselo dôjsť na základe refixácie. Aby ste mohli o príspevok požiadať, maximálna hranica výšky príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka za rok 2022 je najviac 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy. Tento príspevok môže byť poskytnutý len na jednu zmluvu na jednu nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky a slúži na trvalé bývanie oprávnenej osoby. Podmienkou získania príspevku je samozrejme pravidené uhrádzanie mesačných splátok.

Príspevok bude vyplácať príslušný úrad práce vždy nasledujúci mesiac po zaplatení splátky. Systém je nastavený tak, že podľa sumy navýšenia splátky o určitú hodnotu, dostanete finančnú pomoc vo výške 75% z nárastu, maximálne do výšky 150 eur mesačne. Ak sa vám splátka zvýšila napr. o 100 eur, získate príspevok vo výške 75 eur. Ak sa nová splátka navýšila o 300 eur, môžete získať maximálne 150 eur.

Táto pomoc je nastavená zatiaľ do roku 2027 a počas tohto obdobia štát počíta s pomocou pre približne 315 000 úverov.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Analýza potrieb

spracovaním osobných údajov