Môj priateľ má od svojich 20 rokov uzatvorené kapitálové životné poistenie. Poistenie platí do jeho 40 rokov a nemožno predĺžiť. Finančný poradca ho presviedča, aby toto poistenie vypovedal a uzavrel si investičné životné poistenie s platnosťou do 65 rokov veku , kde za rovnako vysoké poistné, ktoré platia teraz, získa oveľa vyššie poistné krytie aj vyplatenú sumu pri dožití. K investičnému ŽP máme nedôveru, ale poradca nás neustále presviedča o jeho výhodnosti a tvrdí, že kapitálové ŽP dnes už nikto nechce. Aký je váš názor?

Všeobecne možno povedať, že vo väčšine prípadov manipulácie s poistnou zmluvou prináša straty. Existujú aj výnimky, preto v každej jednotlivej situácii je nutné vykonať výpočty súvisiace so zamýšľanou zmenou. 

Poistenie v akejkoľvek forme nie je vhodný investičný nástroj. Dôvodom sú vysoké náklady na dojednanie a prevádzku. Váš  "finančný poradca" Vás presviedča preto, lebo jeho provízia bude viac než zaujímavá. A tú pochopiteľne zaplatí klient. Na tom by nebolo nič zlé, keby to bola odmena za nejakú službu. V prípade investícií teda za správnu alokáciu prostriedkov do patričnej štruktúry aktív, ktorá predovšetkým rozhoduje o úspechu či neúspechu.

 

Moja rada teda znie: dohodnite si rizikové poistenie na správne stanovenú poistnú sumu a voľné prostriedky investujte podľa časových horizontov Vašich jednotlivých zámerov.

 Späť do poradne

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Analýza potrieb

spracovaním osobných údajov