Koľko percent pokuty zaplatím ak predčasne vyplatím úver zo stavebnej sporiteľne inou bankou pred skončením fixácie ?

Odpoveď je stručná: Pri predčasnom splatení (stavebného) úveru nezaplatíte žiaden poplatok. Jednou z výhod stavebného úveru od stavebnej sporiteľne je, že stavebný úver môžte vyplatiť kedykoľvek bez akéhokoľvek poplatku. Ďaľšou z výhod stavebného úveru je, že spravidla nemá fixáciu a teda dlžník má zaručený úrok v rovnakej výške po celé obdobie splácania. Vo svojej otázke ste ale nešpecifikovali, či sa pýtate na stavebný úver alebo medziúver. Iná situácia nastane, pokiaľ chcete predčasne vyplatiť tzv. medziúver. Tak sa nazýva úver, ktorý vám stavebná sporiteľňa poskytla do obdobia, kedy splníte podmienky na pridelenie stavebného úveru. V prípade, že idete predčasne vyplatiť medziúver, tam už s poplatkom musíte počítať. Každá zo stavebných sporiteľní má tento poplatok zadefinovaný inak. V jednej stavebnej sporiteľni sa výška poplatku odvíja od hodnotiaceho čísla a nastavenia podmienok zmluvy pri podpise úveru, v druhej sa výška poplatku pohybuje v percentách (od 2% do 6%) z dĺžnej sumy podľa roka, v ktorom medziúver predčasne splatíte, a tretia stavebná sporiteľňa má jeho výšku určenú fixne v cenníku poplatkov, a zároveň si účtuje fixný poplatok za vyčíslenie zostatku. Keďže ste vo Vašej otázke nenapísali, v ktorej z troch stavebných sporiteľní pôsobiacich na Slovensku úver máte, uvádzame tu všetky tri formy poplatkov pri predčasnom splatení medziúveru. Poplatky pri predčasnom splatení sa však týkajú len splatenia tzv. medziúveru. Splatenie stavebného úveru je možné kedykoľvek bez poplatku.

 

 

Pri úvahe o predčasnom splatení stavebného úveru sa poraďte s nezávislým poradcom, či je skutočne pre vás výhodné splatiť stavebný úver novým úverom z banky.

 Späť do poradne

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Analýza potrieb

spracovaním osobných údajov