Rada by som manželovi uzavrela životné poistenie (teda iba poistenie - NIE + SPORENIE!!!). Môžete mi prosím poradiť, ktoré by bolo pre nás najvhodnejšie? Manžel má 35 rokov (čistý príjem papierovo 540€ inak 770€), ja poberám materskú (ešte 2 roky budem), máme 2 deti (4 a 1 rok), naše mesačné náklady sú cca 770 – 960€. Neviem, čo všetko mám manželovi dať poistiť (trvalé následky úrazu, invalidita , denné odškodné pri pracovnej neschopnosti, ...) a na aké sumy a či poistiť aj deti?? Môžete mi prosím poradiť? Bežným poisťovákom už neverím: (

Vďaka za dôveru, pokúsim sa ju nesklamať.

Najprv treba zistiť výšku poistných súm, až potom vyberať príslušný produkt. Všeobecne je možno zvoliť dvojaký prístup: 

Zaistenie na plnú výšku príjmov - v prípade plnenia luxusné, ale samozrejme za drahšie poistné.

Zaistenie na náklady - výrazne lacnejšie, ušetrené prostriedky možno investovať a vytvoriť si potrebné rezervy.

Platí, že pre zabezpečenie mesačného príjmu vo výške 190€ je potreba kapitál (poistná suma) 38 500 € (pri investícii do balansovaného portfólia s ročným výkonom cca 6%). 

Pre zabezpečenie príjmu ( či nákladov) je potrebné sa zamerať na štyri oblasti: 

  1. strata zamestnania
  2. dlhodobá choroba
  3. trvalá invalidita
  4. smrť

Ad 1 ) tento prípadný problém rieši držanie likvidné rezervy vo výške troj až dvanásť násobku mesačného príjmu

Ad 2) rovnako ako pri bode jedna; pokiaľ ale nie sú rezervy v patričnej výške, potom poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti (najrozumnejšie pomer cena - výkon je plnenie od 29. dňa pracovnej neschopnosti - mesiac sa ešte dá nejako prežiť ...) 

Ad 3) je potrebné poistiť, a to na plnú čiastku príjmu - podľa vyššie uvedeného teda pre príjem 770€ mesačne bude poistná suma 154 000€.

Ad 4) rovnako ako v bode tri cca 154 000€.

Toľko k poistným sumám manžela. Ich realizáciu prostredníctvom príslušných produktov treba ešte podrobiť ďalším úvahám: Napr. smrť môže byť poistená z akýchkoľvek príčin (najdrahší variant, ale kryje všetko), alebo iba úrazom (výrazne lacnejšie) alebo iba úrazom v motorovom vozidle (najlacnejšie zo všetkých) - je teda nutné dobre zvažovať, aké krytie sa zvolí. Podobne je to u invalidity (chorôb aj úrazom - iba úrazom / poistná suma - mesačná renta).

U Vás by poistná suma pre smrť mala byť teraz aspoň 38 500€ (z hľadiska rodinných príjmov je teraz Váš príspevok neveľký, ale keby niečo, manžel by sa musel o deti starať sám a to by ho asi čosi stálo); pre prípad invalidity cca 77 000€. Prvé dve položky môžete zanedbať a riešiť až po prípadnom nástupe do zamestnania. 

Ak by sme uvažovali zabezpečenie detí, potom snáď iba pre prípad invalidity. Ostatné riziká ako drobné úrazy a pod sú marginálne a príjem deti (snáď?) žiadny nevytvárajú. 

 

Uvedené návrhy berte prosím len ako hrubý náčrt- pre kvalitnú konštrukciu zabezpečenia je vhodné zasadiť ich do úplného rámca osobných financií prostredníctvom finančného plánu, ktorý všetky ciele a aktuálne zdroje prepojí vo vzájomných súvislostiach. Ak si budete priať moju asistenciu pre optimálne riešenie zaistenie či celkového náhľadu na rodinné financie, neváhajte využiť kontaktov na tomto webe.

 Späť do poradne

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Analýza potrieb

spracovaním osobných údajov