Som nútený zrušiť Poistnú zmluvu (Základné poistenie + Úrazové poistenie) a to predčasne. Prosím o informáciu, čo všetko musí Odstúpenie "od" (zrušenie) zmluvy obsahovať a či možno ukončiť zmluvu k poslednému dňu aktuálneho mesiaca.

Ak by ste chcel od zmluvy odstúpiť ( tj. anulovať od začiatku) alebo požadovať jej okamžité zrušenie, musel by ste k tomu mať špecifický, v poistných podmienkach definovaný, dôvod. Myslím si však, že Vám sa jedná o jednoduchú výpoveď. Tú môžete podať kedykoľvek, pričom výpovedná lehota je pri bežne platených poistenach šesť týždňov pred najbližšou splatnosťou. Ukončiť zmluvu k poslednému dňu februára teda už celkom iste nestihnete. V texte postačí jasné vyjadrenie vôle, že predmetnú zmluvu vypovedáte. Najjednoduchšie je však navštíviť ktorékoľvek obchodné miesto dotknutej poisťovne, kde všetky patričné úkony vykonajú a zároveň sa môžete informovať o ďalších okolnostiach ukončenia zmluvy.

 Späť do poradne

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Analýza potrieb

spracovaním osobných údajov