Je dobré investovať do štátnych dlhopisov (teraz mám na mysli napr. Grécko), keď je štát na pokraji bankrotu. Čítala som, že tieto štátne dlhopisy stúpajú na úrokovej sadzbe až cez 6%. Keď by to bola pravda, tak ako to, že stúpajú? Čo sa stane s uloženými vkladmi ľudí (napr. Grécko), keď bude štát kontrolovať MMF. Dostanú tieto peniaze späť?

Čím je dlhopis menej bezpečný, tým vyššiu rizikovú prémiu musí emitent vypísať, aby boli investori ochotní také aktívum kupovať. Preto sú najvýnosnejšie tzv junk bonds (prašivé dlžné úpisy), pretože riziko nesplatenia je kompenzované zvýšeným výnosom. 
Na otázku "čo sa stane ..." je možných je celá rada scenárov. Pre bežného investora však platí, že by nemal pokúšať osud v snahe zázračne zbohatnúť. K vybudovaniu majetku prostredníctvom investícií vedú bezpečnejšie cesty, než je špekulatívne využívanie výnimočných situácií na trhu. Pokiaľ hodláte tieto rady poslúchnuť , obráťte sa na mňa prostredníctvom kontaktov na tomto webe. 

 Späť do poradne

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Analýza potrieb

spracovaním osobných údajov